coffee 計數器
墨子                     2010/10/16初校完成

墨子一書,是墨家思想的代表,傳為墨翟所撰。漢書‧藝文志記載有七十一篇,現僅存五十三篇。注者以孫詒讓閒詁最為詳審。

墨翟,亦稱為「墨子」,戰國時魯人(西元前501~前416),提倡兼愛、非攻、節用等學說,主張消弭戰爭,宣揚和平,自成一家之言。

(以上摘自教育部國語辭典)
親士第一 修身第二 所染第三 法儀第四
七患第五 辭過第六 三辯第七 尚賢上第八
尚賢中第九 尚賢下第十 尚同上第十一 尚同中第十二
尚同下第十三 兼愛上第十四 兼愛中第十五 兼愛下第十六
非攻上第十七 非攻中第十八 非攻下第十九 節用上第二十
節用中第二十一 節葬下第二十五 天志上第二十六 天志中第二十七
天志下第二十八 明鬼下第三十一 非樂上第三十二 非命上第三十五
非命中第三十六 非命下第三十七 非儒下第三十九 經上第四十
經下第四十一 大取第四十四 小取第四十五 耕柱第四十六
貴義第四十七 公孟第四十八 魯問第四十九 公輸第五十
備城門第五十二 備高臨第五十三 備梯第五十六 備水第五十八
備突第六十一 備穴第六十二 備蛾傅第六十三 迎敵祠第六十八
旗幟第六十 號令第七十 襍守第七十