coffee 計數器
北史

資料來源:深圳漢龍網實業有限公司

北史一百卷,其中本紀十二卷,列傳八十八卷。記述北朝從公元386年到6 18年,魏、齊(包括東魏)、周(包括西魏)、隋四個封建政權共二百三十三年的歷史。作者李延壽,唐初相州今河南安陽人,曾任史官,參與修撰隋書、晉書,並另外著有南史。

北史主要在魏、齊、周、隋四書基礎上刪訂改編而成,但也參考了當時所見各種雜史,增補了不少材料。

總的來看,北史雖有內容偶呈蕪雜之弊,但畢竟體例完整、材料充實、文字簡煉,在後代頗受重視,以致魏、齊、周三書唐以後皆殘缺不完,後人又多取北史加以補足。作為研究北朝歷史的資料,北史與魏、齊、周、隋四書有互相補充的作用,不可偏廢。


卷一‧魏本紀第一 卷二‧魏本紀第二
卷三‧魏本紀第三 卷四‧魏本紀第四
卷五‧魏本紀第五 卷六‧齊本紀上第六
卷七‧齊本紀中第七 卷八‧齊本紀下第八
卷九‧周本紀上第九 卷十‧周本紀下第十
卷十一‧隋本紀上第十一 卷十二‧隋本紀下第十二
卷十三‧列傳第一 后妃上 卷十四‧列傳第二 后妃下
卷十五‧列傳第三 魏諸宗室 卷十六‧列傳第四
卷十七‧列傳第五 卷十八‧列傳第六
卷十九‧列傳第七 卷二十‧列傳第八
卷二十一‧列傳第九 卷二十二‧列傳第十
卷二十三‧列傳第十一 卷二十四‧列傳第十二
卷二十五‧列傳第十三 卷二十六‧列傳第十四
卷二十七‧列傳第十五 卷二十八‧列傳第十六
卷二十九‧列傳第十七 卷三十‧列傳第十八
卷三十一‧列傳第十九 卷三十二‧列傳第二十
卷三十三‧列傳第二十一 卷三十四‧列傳第二十二
卷三十五‧列傳第二十三 卷三十六‧列傳第二十四
卷三十七‧列傳第二十五 卷三十八‧列傳第二十六
卷三十九‧列傳第二十七 卷四十‧列傳第二十八
卷四十一‧列傳第二十九 卷四十二‧列傳第三十
卷四十三‧列傳第三十一 卷四十四‧列傳第三十二
卷四十五‧列傳第三十三 卷四十六‧列傳第三十四
卷四十七‧列傳第三十五 卷四十八‧列傳第三十六
卷四十九‧列傳第三十七 卷五十‧列傳第三十八
卷五十一‧列傳第三十九 卷五十二‧列傳第四十
卷五十三‧列傳第四十一 卷五十四‧列傳第四十二
卷五十五‧列傳第四十三 卷五十六‧列傳第四十四
卷五十七‧列傳第四十五 卷五十八‧列傳第四十六
卷五十九‧列傳第四十七 卷六十‧列傳第四十八
卷六十一 ‧列傳第四十九 卷六十二‧列傳第五十
卷六十三‧列傳第五十一 卷六十四‧列傳第五十二
卷六十五‧列傳第五十三 卷六十六‧列傳第五十四
卷六十七‧列傳第五十五 卷六十八‧列傳第五十六
卷六十九‧列傳第五十七 卷七十‧列傳第五十八
卷七十一‧列傳第五十九 卷七十二‧列傳第六十
卷七十三‧列傳第六十一 卷七十四‧列傳第六十二
卷七十五‧列傳第六十三 卷七十六‧列傳第六十四
卷七十七‧列傳第六十五 卷七十八‧列傳第六十六
卷七十九‧列傳第六十七 卷八十‧列傳第六十八 外戚
卷八十一‧列傳第六十九 儒林上 卷八十二‧列傳第七十 儒林下
卷八十三‧列傳第七十一 文苑 卷八十四‧列傳第七十二 孝行
卷八十五‧列傳第七十三 節義 卷八十六‧列傳第七十四 循吏
卷八十七‧列傳第七十五 酷吏 卷八十八‧列傳第七十六 隱逸
卷八十九‧列傳第七十七 藝術上 卷九十‧列傳第七十八 藝術下
卷九十一‧列傳第七十九 列女 卷九十二‧列傳第八十 恩幸
卷九十三‧列傳第八十一 僭偽附庸 卷九十四‧列傳第八十二
卷九十五‧列傳第八十三 卷九十六‧列傳第八十四
卷九十七‧列傳第八十五 西域 卷九十八‧列傳第八十六
卷九十九‧列傳第八十七 卷一百‧列傳第八十八 序傳